Mayer’s Ontwerpprincipes van Multimedialeren


Multimediaprincipe

Tekst én beeld is beter dan tekst alleen.

Ruimtelijk nabijheidsprincipe

De ruimte tussen corresponderende woorden en beelden moet minimaal zijn.

Tijdelijk nabijheidsprincipe

Corresponderende woorden en beelden moeten tegelijkertijd verschijnen.

Coherentieprincipe

Vermijd overbodige, ongerelateerde woorden, beelden en geluiden.

Signaleringsprincipe

Stuur de aandacht naar kritische en essentiële aspecten
van het leermateriaal d.m.v. extra markeringen.

Redundantieprincipe(Overtolligheidsprincipe)

Beeld plus audio is beter dan beeld plus audio plus tekst.
Dat laatste leidt tot ‘cognitieve overload’.

Segmenteringsprincipe

Verdeel de leerstof in behapbare onderdelen.

Voortrajectprincipe

Zorg er met een voortraject voor dat je cursist niet
als een leek aan de eigenlijke cursus begint.

Modaliteitsprincipe

In combinatie met beeld is audio beter dan geschreven tekst.
Dat laatste leidt tot overbelasting van het visuele kanaal.

Personaliseringsprincipes

Gebruik een communicatieve schrijfstijl
(met inbegrip van het gebruik van de ik- en je-vorm)
en een vriendelijke, menselijke stem.

Principe van de individuele verschillen

Designeffecten spelen sterker bij cursisten met weinig voorkennis
en bij cursisten met een slechter ruimtelijk inzicht.

Noot: aanvankelijk (2006) stelde Mayer 10 principes, ondertussen (2011) zijn het er 12. Je zult her en der verschillende aantallen vinden (6, 7, 10, 11, 12). Soms worden de principes immers uitgesplitst of gecombineerd, bv. spatial (2) en temporal (3) in één contiguity principe.
Wens je meer uitleg over de verschillende principes bekijk dan zeker eerst de ontwerpprincipes van Mayer in de Theorie. Wil je er meer over weten, dan vind je bijkomende informatie in de uitdieping.