Een simulatie is een interactieve applicatie, waarmee de realiteit
(een omgeving, een situatie, een probleem, een machine, een software-applicatie, …) wordt nagebootst. Zo kan de cursist in een risicovrije omgeving vaardigheden oefenen. De cursist kan actief, al doende leren.

Er zijn grofweg 3 niveaus of soorten simulaties:

 • Parametergestuurd: de cursist kan (vaak op één scherm) een aantal parameters naar believen instellen en ziet onmiddellijk de gevolgen.
 • Voorbeeldgestuurd: de cursist krijgt een (voorbeeld)situatie te zien (bv. een m.b.v. een video) en moet een keuze maken. De consequenties van zijn keuze worden zichtbaar gemaakt (bv. opnieuw m.b.v. een video). Op het einde krijgt hij (vaak tekstueel) een samenvatting van het geleerde.
 • Modelgestuurd: de cursist krijgt een abstracte of een vereenvoudigde afspiegeling van de eigenlijke omgeving te zien. De zichtbare gevolgen van zijn handelingen benaderen zo getrouw mogelijk de realiteit.
 • Risicovrij: geen kosten of zware gevolgen als de cursist een fout maakt, denk bv. aan publieke veiligheid, zaken die levensbedreigend kunnen zijn, financiële risico’s, …
 • Stressvrij: de cursist heeft minder stress omdat de risico’s beperkt zijn.
 • Geschikt voor het aanleren van belangrijke, moeilijke, complexe taken en handelingen.
 • Geschikt om de gevolgen van een handeling of beslissing proefondervindelijk vast te stellen.
 • Geschikt om abnormale of in realiteit minder frequent voorkomende (maar evenzeer belangrijke) situaties te oefenen.
 • Aandacht van de cursist is maximaal indien goed gemaakt en niet te lang.
 • Betere kennisverwerving.
 • Attractief, maakt leren leuk. Hoger engagement, duurzame motivatie. De cursist ervaart de simulatie als echt (hands on) en individueel (speelt in op zijn kennis/ervaring).
 • Interessant voor grote aantallen cursisten.
 • Kostenbesparend als er met ‘echte’ training veel geld en/of moeite nodig is. Bv. dure medische apparatuur, proefpersonen, …
 • Een simulatie ontwikkelen is onvoorstelbaar tijdrovend: afhankelijk van de complexiteit en de aanwezige expertise kan de ontwikkeltijd/oefentijd ratio variëren van 750:1 tot 1300:1.
 • Zelf maken is moeilijk, laten maken is duur.
 • Vaak moeilijk achteraf te wijzigen.