Ontwerpprincipes voor multimedialeren (Mayer)

Volgens Mayer moet je bij het aanbieden van informatie rekening houden met de volgende 3 basisassumpties:

1. De dual channel assumptie die stelt dat mensen leren via een auditief/verbaal kanaal (informatie die ons aangeboden wordt via het gesproken woord en die we dus horen) en een pictorieel/visueel kanaal (informatie die ons bereikt via beelden en die we dus zien). Beide kanalen treden in interactie tijdens het verwerven van informatie.

150323 Dual channel

2. De limited capacity assumptie die stelt dat slechts een fractie van alles wat een mens via beide verwervingskanalen binnenkrijgt, kan vastgehouden worden in het werkgeheugen

150323 Dual channel

3. De active processing assumptie die zegt dat personen de aangeboren neiging hebben om zich op hun eerdere ervaringen te baseren bij het selecteren en verwerken van nieuwe informatie.

Mayer suggereert op basis van deze assumpties ontwerpprincipes voor digitale leermiddelen.

150323 Dual channel

Aanvankelijk (2006) stelde Mayer 10 principes, ondertussen (2011) zijn het er 12. Je zult her en der verschillende aantallen vinden (6, 7, 10, 11, 12). Soms worden de principes immers uitgesplitst of gecombineerd, bv. spatial (2) en temporal (3) in één contiguity principe.