· Samenwerkingshulpmiddelen

Deze hulpmiddelen ondersteunen, door het aanbieden van een platform voor online interactie, 2 aspecten van samenwerking : informatie delen en organiseren enerzijds, en communiceren anderzijds. Aan de werkvormWerkvormen geven aan hoe je wilt werken en specificeren activiteiten voor de lesgever en de cursist. De keuze voor een werkvorm zal samenhangen met de vooropgestelde doelstellingen en de context. samenwerkend leren is binnen deze cursus een aparte module gewijd. We verwijzen naar die module voor de verschillende vormen en voor de voor- en nadelen van samenwerkend leren in het algemeen. Ook aan e-coaching is een aparte module gewijd.

In deze module gaan we in op de keuze van de juiste hulpmiddelen.

Bij “computerondersteunde communicatie” (CMC – Computer Mediated Communication) of “e-communicatie” maken we onderscheid tussen asynchrone en synchrone communicatie:

Bij synchrone communicatie zijn alle deelnemers op hetzelfde moment maar niet op dezelfde plaats aan het communiceren.

  • Nabijheid: komt dicht bij het gevoel dat je met iemand een gesprek voert (zoals face-to-face).
  • Leent zich best voor doelstellingen waarbij directe interactie noodzakelijk is.
  • Gebrek aan flexibiliteit: iedereen moet op hetzelfde moment online zijn.
  • Belastend: er wordt snelle reactie verwacht, er is minder tijd om na te denken.

Bij asynchrone communicatie sturen de deelnemers uitgestelde berichten naar elkaar. Er verloopt telkens tijd tussen het versturen, lezen en beantwoorden van de berichten.

  • Flexibiliteit: iedereen neemt deel als hij er praktisch en inhoudelijk klaar voor is; niet iedereen moet op hetzelfde moment online zijn.
  • Minder belastend: zender én ontvanger hebben meer tijd om over een bericht of antwoord na te denken.
  • Beschermend: voor negatieve emoties/berichten.
  • Leent zich best voor complexe opdrachten die over een langere tijdspanne lopen en waarover men moet reflecteren.
  • Kan leiden tot lage responsiviteit: de discussie/samenwerking verloopt zo traag dat men de ‘drive’ dreigt te verliezen.

De keuze voor een synchroon of asynchroon hulpmiddel staat voorop!