Een mindmap is een schematische voorstelling die is opgebouwd uit begrippen, teksten, relaties en/of plaatjes, die gegroepeerd zijn rond een centraal thema. Vanuit dit centraal thema vertrekken takken die zich steeds verder vertakken naar meer gedetailleerde informatie.

 

Voorbeeld van een mindmap

Voorbeeld van een Mindmap

 • Tijdsbesparend: je kunt sneller notuleren, rapporteren, verslagen/handleidingen maken.
 • Je kunt complexe ideeën en concepten duidelijker formuleren.
 • Je kunt gerichter communiceren.
 • Als je een mindmap gebruikt, krijg je in één oogopslag een overzicht.
 • Je kunt eenvoudiger de inhoud herhalen door dit overzicht.
 • Een grote hoeveelheid informatie kan je met minder moeite in een goede structuur gieten.
 • Je onthoudt de kern gemakkelijker (door gebruik van beide hersenhelften).
 • Je kunt eenvoudiger hoofd- en bijzaken onderscheiden.
 • Je kunt efficiënter informatie overdragen.
 • Je kunt eenvoudiger informatie toevoegen aan eerder aangehaalde onderwerpen en het geheel overzichtelijk houden.
 • Als je als cursist of lesgever niet betrokken bent bij de creatie van de mindmap is het minder evident om alle details en samenhang te kennen.
 • De initiële leercurve ligt wat hoger in vergelijking met wiki en blog. De eerste keren is dit niet evident, door veel te doen wordt het een evidentie.