· Informatiehulpmiddelen

Deze hulpmiddelen ondersteunen de informatieverwerving van het leermateriaal. Ze helpen je een boodschap over te brengen, zonder interactie met je cursist (eenrichtingsverkeer!).

Er zijn tal van mogelijkheden om informatie te presenteren: tekst, foto, video, diagram, … Sommige representatievormen brengen bepaalde aspecten van de informatie beter of minder goed over. Zo leent tekst zich bij uitstek voor een uitleg waarbij abstractie plaatsvindt. Een diagram is dan weer een betere vorm om samenhangen en structuren over te brengen. Enz.

Naast de boodschap zijn er nog andere karakteristieken die de keuze van de representatievorm bepaalt:

De specificiteit is de mate van ondubbelzinnigheid of de mate waarin de representatie leidt tot eenduidige interpretatie. De tekst “bij het bord ligt een bestek” maakt abstractie van de exacte plaats van mes, vork en lepel t.o.v. het bord. Een foto of tekening daarentegen is dienaangaande heel specifiek. Bij hoge specificiteit kies je voor grafische representaties, bij hoge abstractie kies je voor tekst.
De densiteit is de hoeveelheid informatie die de representatievorm omvat. Eén beeld schetst een complete situatie waar een tekst veel meer tijd en ruimte zou nodig hebben. Een video biedt een nóg hogere densiteit. De kracht van de densiteit kan wenselijk zijn, maar evengoed storend. Door de veelheid aan informatie kan de cursist worden afgeleid en kan de essentie van de boodschap aan hem ontsnappen. Zie ook Signaleringsprincipe van Mayer.
Het realiteitsgehalte is de mate waarin de representatie overeenkomt met de concrete werkelijkheid. Dit is belangrijk als de geloofwaardigheid of de herkenbaarheid essentieel zijn voor de boodschap. Een foto of video geniet dan de voorkeur boven een tekening of animatie. Een hoger realiteitsgehalte gaat vaak gepaard met een grotere overtolligheid aan informatie, waardoor het vaak moeilijker wordt om de essentie van de boodschap te vatten. Hoe hoger het competentieniveau, hoe beter de cursist in staat zal zijn om te gaan met een hoog realiteitsgehalte, en een stijgend realiteitsgehalte bevordert de competentie-ontwikkeling.