Leerinhouden en leerobjecten

Een leerinhoud is een verzameling van leerobjecten die op hun beurt één onderwerp op één manier uitleggen. Zij kunnen bestaan uit tekst, beelden, hyperlinks, maar ook uit audio, video of animaties, al dan niet met interactie.

Leerobjecten zijn idealiter herbruikbaar (RLO – Reusable Learning Objects). Ze bevatten zo min mogelijk expliciete verwijzingen naar elkaar, zodat op basis van deze kleine leerobjecten grotere assemblages of leerpaden voor verschillende doelen gemaakt kunnen worden.

Je kan leerobjecten zelf maken of bestaand materiaal gebruiken. Je kunt leerobjecten bijhouden in een CMS (Content Management System) en voorzien van metadata (relevante kenmerken) om ze terug te vinden en te selecteren. Dit alles komt aan bod in module 3, Ontwikkeling.