Welkom op Digitale Didactiek!

Deze website heeft tot doel om je onder te dompelen in de mogelijkheden die digitale didactiek biedt. Hierbij ligt de focus op de didactiek en niet zozeer op de techniek. En dit om trainers, instructeurs en docenten een opstap aan te bieden die hen vertrouwd maakt met digitale didactiek.

Vanuit de theorie zal de praktijk versterkt worden.

Als je hier voor de eerste keer komt, begin je best door op ‘wegwijs‘ te klikken.

Je kunt de website zelfstandig doornemen of via een georganiseerd begeleid opleidingstraject, momenteel nog alleen voor interne partners, maar dit najaar heb je de mogelijkheid om hier ook aan deel te nemen. Een van de voordelen van het opleidingstraject is dat je met je eigen praktijksituatie aan de slag gaat, waardoor je heel snel de vertaalslag van deze website naar je eigen dagdagelijkse situatie zult ervaren.

Veel digitaal didactisch plezier!

Dit project wordt medegefinancierd door het ESF en de Vlaamse Overheid.