Ook in een digitale leeromgeving blijft tekst een belangrijke representatievorm. Tekst leent zich bij uitstek voor een uitleg waarbij abstractie plaatsvindt. Een voor e-leren belangrijke subcategorie zijn instructieve teksten (“How to…”). Zie website calliope via de uitdieping.
  • Tekst laat abstractie toe.
  • Tekst heeft de laagste densiteit.
  • Tekst heeft de laagste ontwikkelkost.
Tekst heeft een lage specificiteit.

In ieder geval moeten we rekening houden met het feit dat de tekst op een beeldscherm wordt gelezen (zie module 3, ONTWIKKELING).

We raden aan (cfr. Mayer) om tekst zoveel mogelijk te combineren met andere vormen (beeld, tekening, diagram, video, …). Tekst kan bv. ook de nadruk leggen op iets wat de cursist in een video over het hoofd zou zien.