Video- en/of audio-opnames van een hoorcollege, voordracht of demonstratie.

Er is geen intrinsiek didactisch voordeel aan deze hulpmiddelen: de kwaliteit hangt rechtstreeks af van de spreek- en presentatievaardigheid van de lesgever.

  • De cursist kan deze informatie overal,
  • altijd en
  • op eigen tempo verwerken.
  • Nood aan geschikte PC om te bekijken.
  • Nood aan specifieke hard- en software om op te nemen.
  • Didactisch een hele uitdaging : “een college is saai, een college op video is nog saaier.”