Synchrone hulpmiddelen

  • Chat: (korte) tekstberichtjes worden heen en weer gestuurd. Alle deelnemers zien alle berichtjes. Eenvoudig, momenteel in ieder sociaal netwerkprogramma vervat. Technische vereisten zijn nihil.

Voorbeeld Chat

  • Audio/video conferencing: alle deelnemers horen/zien elkaar. Technisch gezien zijn er vandaag nauwelijks nog obstakels voor het gebruik van audio/video conferencingtools: vrijwel alle pc’s, tablets, … zijn uitgerust met microfoon en webcam, en er zijn voldoende (gratis) tools beschikbaar. Voorbeelden zijn Skype en Teamviewer.

Skype + Teamviewer