Digitale hulpmiddelen om de werkvormen te ondersteunen

In module 1 (TPACK) maakte je kennis met een aantal werkvormen:

  • Hoorcollege, voordracht, demonstratie (“instructie geven“)
  • Discussie, klasgesprek (“interactie bevorderen“)
  • Stemmen, onderwijsleergesprek (“vragen stellen“)
  • Huiswerk, werkstuk maken, veldwerk, leercontract (“opdrachten geven“)

Je maakte ook kennis met een aantal (digitale) hulpmiddelen om de verschillende werkvormen te ondersteunen:

  • Slides, webopnames, kennisclips, animaties, grafieken, audio, video, … (“informatiehulpmiddelen“)
  • Mindmap, blog, wiki, … (“organiserende hulpmiddelen“)
  • Simulaties, … (“uitvoerende hulpmiddelen“)
  • Oefeningen, games, … (“oefenhulpmiddelen“)
  • Toetsen, … (“testhulpmiddelen“)
  • Chat, discussieforum, wiki, … (“samenwerkingshulpmiddelen“)

Deze module gaat verder in op die verschillende hulpmiddelen, met als doel je technologische kennis (TK) dienaangaande te verdiepen. We bespreken voor- en nadelen, (didactische) meerwaarden, praktische en technische implicaties (organische- en infrastructuurvereisten) van de meest courante hulpmiddelen. Dit om je te helpen bij het kiezen van de meest geschikte combinatie van werkvorm(en) en hulpmiddel(en).

Waar mogelijk geven we reeds een indicatie over de ontwikkelingskost (wordt verder uitgewerkt in module 3. Ontwikkeling).