Digitale testen

Digitale testen zijn testen die afgenomen worden via een computer. Digitale testsystemen maken het mogelijk testen op de computer op te stellen, af te nemen en te analyseren. Ze kunnen worden gebruikt voor het testen van voorkennis (instaptesten ), als oefening voor de cursist (tussentijdse testen ) alsook voor examens (eindtesten ).

Vrijwel alle digitale testprogramma’s zijn als volgt opgebouwd:

 1. Een module om vragen te ontwerpen (lesgever)
 2. Een module om testen af te nemen (cursist)
 3. Een module om testresultaten te analyseren (lesgever)
 • Kostenbesparing op druk- (papier) en vervoerskosten.
 • Hogere toetsbeveiliging, met name bij summatieve toetsing van groot belang.
 • Automatische scoring en objectieve scoring bij gesloten vragen, wat leidt tot verlaagde kosten doordat menselijke beoordelaars niet meer nodig zijn.
 • De mogelijkheid om toetsen af te nemen van een grote groep cursisten.
 • Tijd- en plaatsonafhankelijk afnemen van formatieve toetsen. De cursist kan zelf bepalen wanneer en waar hij de toets aflegt. (Niet bij summatieve toetsen: hier speelt authenticatie een belangrijke rol: is degene die de toets maakt, ook werkelijk degene die hij voorgeeft te zijn.)
 • Meer efficiëntie in metingen, kortere toetstijd.
 • Je beschikt over een vragendatabank . Vragen kunnen worden opgeslagen in een databank, zodat je eenvoudig je vragen kunt hergebruiken. Dit kan vooral tijdswinst opleveren.
 • Een variëteit aan vraagtypes:
  • Gebruik van multimedia (audio, video, etc. ) in de vraag.
  • ­Je kunt cursisten een bestand laten uploaden als antwoord op een vraag.
  • ­Je kunt vragen interactief vormgeven.
  • ­Je hebt de mogelijkheid om innovatieve vraagtypes te creëren.
 • Variëteit in toetsvragen per cursist:
  • ­Randomiseren uit vragenpoules: de toets is voor iedere cursist dezelfde, maar de volgorde waarin de vragen verschijnen verschilt per cursist.
  • ­De moeilijkheid van de vragen kan worden afgestemd op de vaardigheid van de cursist (het zogenaamde adaptief toetsen).
 • Feedbackmogelijkheden:
  • ­Feedback creëert interactie tussen cursist en computer.
  • ­Automatisch: feedback op basis van de respons van de cursist.
  • ­Gepersonaliseerd: je stuurt een reactie naar de cursist.
  • ­De cursist ziet na afloop van de toets direct de score met analyse.
 • Analysemogelijkheden:
  • ­Je wordt snel geïnformeerd over de prestaties van cursisten.
  • Vragenanalyse en toetsanalyse: je kunt hiermee inzicht krijgen in de kwaliteit van de gestelde vragen en/of die vragen passen bij de afgenomen toets.
 • Afname van digitale toetsen stelt hoge eisen aan de infrastructuur. Zeker als veel multimediale bestanden worden gebruikt en een groep cursisten tegelijk de toets gaat maken, stelt dit zeer hoge eisen aan de performantie van het netwerk. Bovendien moeten alle computers de gebruikte multimediatypes ondersteunen.
 • Digitale toetsen ontwikkelen vergt veel tijd en (ICT- en andere) kennis. Niet iedere lesgever beschikt hierover, daarom is het invoeren van digitale toetsen ook ‘teamwork’.
 • De aanmaak en aanpassing van een vragendatabank kost veel tijd.
 • Een efficiënt gebruik van een vragendatabank vergt een continu beheer van de vragendatabank. Daarover moeten tussen de lesgevers goede afspraken worden gemaakt.
 • Het systeem moet afdoende beveiligd zijn tegen misbruik:
  • ­Authenticatie: is degene die de toets maakt, ook werkelijk degene die hij voorgeeft te zijn.
   Dit is zeker van belang bij summatieve toetsen. Bij afname van dit type toetsen zal er ook geen sprake zijn van tijd- en plaatsonafhankelijk afleggen van een toets.
  • Toezichthouders moeten voorkomen dat cursisten ongeoorloofd gaan samenwerken (zeker bij summatieve toetsen).
 • De ICT-vaardigheden van cursisten vormt meestal geen probleem, maar we moeten rekening houden met cursisten die bijvoorbeeld door een functiebeperking moeilijkheden ervaren.
 • Niet alle toetsprogramma’s bieden alle vraagvormen aan.
 • Open vragen of essayvragen zijn niet digitaal na te kijken. Je kan de antwoorden van studenten wel verzamelen via de toetssoftware, maar je zal ze manueel moeten nakijken en scoren.