Asynchrone hulpmiddelen

  • E-mail: archetype van asynchroon communicatiemiddel
  • In de cloud gedeelde documenten: bv. Dropbox, OneDrive, Google Docs, …
Voorbeeld gedeelde documenten

Voorbeeld gedeelde documenten

  • Discussieforum: is een online discussieruimte tussen verschillende gebruikers. Deze gebruikers plaatsen langere berichten en kunnen asynchroon met elkaar overleggen; de bijdrages worden gearchiveerd en de discussie kan over een langere periode verdergaan.
  • Wiki: werd uitvoerig behandeld bij ‘Organiserende hulpmiddelen’.
  • Blog: werd uitvoerig behandeld bij ‘Organiserende hulpmiddelen’.
  • Online Sociaal netwerk(site): is een internetdienst waarmee gebruikers een sociaal netwerk kunnen creëren en onderhouden. Meestal gebeurt dit door het aanmaken van een online profiel, dat ze vervolgens kunnen koppelen aan de profielen van anderen. Dit sociale netwerk kan bestaan uit een al bestaand offline sociaal netwerk, maar kan ook bestaan uit internetgebruikers die elkaar nog nooit ontmoet hebben. Vaak heeft het netwerk echter een gemengd karakter. Een sociaal netwerksite wordt gebruikt om bijvoorbeeld persoonlijke ervaringen, meningen, nieuws en andere informatie te delen met anderen.
    samenwerkingshulpmiddelen-sociale netwerken