Synchroon – mondeling – individueel: webphoning: individuele begeleiding

Hier komt de beslissingstabel

Een heel tijdsintensief proces waarbij je dichtbij de realiteit van persoonlijke face to face feedback aanleunt. Dit kan je ook in groep organiseren. Dit vergt een zeer goede begeleiding, is niet zo evident en erg belastend.

Tips
  • Test je videoverbinding op voorhand zodat je geen moeilijkheden ondervindt tijdens de sessie zelf.

  • Maak duidelijke afspraken over hoeveel tijd en hoe frequent je deze individuele begeleiding organiseert.

  • Blijf zakelijk om te vermijden dat je afwijkt van het eigenlijke doel van je e-coaching. Je bent er tenslotte om je cursist verder te helpen en te begeleiden, niet om familiale zaken te behandelen.

  • Als je een antwoord geeft, wacht op een reactie van je cursist alvorens je verder gaat.