VDAB biedt al jaren afstandsleren aan voor werkzoekenden en werknemers, dit onder de vorm van gratis webcursussen. Maar daarnaast is er sinds kort ook een vorm van gecombineerd leren, nl. de Flex-iTraining.

In deze casus willen we u enerzijds een globaal beeld geven van zo’n Flex-iTraining traject, anderzijds zoomen we ook dieper in op de aspecten van e-coaching binnen deze vorm van gecombineerd onderwijs.

Je krijgt meer uitleg over volgende elementen:
– wat is een Flex-iTraining en welke doelgroep beoogt VDAB?
– hoe wordt deze Flex-iTraining georganiseerd?
– welke rol neemt de (e-)coach op binnen een Flex-iTraining?
– hoe pakt men het feedback geven aan?
– welke digitale hulpmiddelen worden gebruikt in kader van Flex-iTraining?