Synchroon – mondeling – groep: videoconferentie: begeleiding in groep

Hier komt de beslissingstabel

Als je dit medium gebruikt voor e-coaching zal je het eerder als communicatiekanaal gebruiken waarbij je een goede interactie wenst tussen jezelf en je cursisten. Beperk je jezelf tot éénrichtingscommunicatie dan kan je dit perfect organiseren. Bij een interactieve sessie zal je op voorhand goede afspraken moeten maken om te voorkomen dat het geheel warrig verloopt.

Tips
  • Voorzie een duidelijke agenda en geef die op voorhand ook mee aan je cursisten.

  • Overloop aan het begin van de conferentie nog eens de agenda zodat elke cursist exact weet wat er gaat komen.

  • Bereid je goed voor en baken goed af wat je wilt bespreken met je cursisten.

  • Hou je strikt aan de vooropgestelde timing en vraag dat alle bijkomende vragen doorgestuurd worden en in een volgende sessie zullen behandeld worden.

  • Zorg voor een kwalitatieve verbinding (visueel en auditief)

Meer tips

  • Vraag je cursisten om hun microfoon enkel aan te zetten wanneer zij een vraag hebben.

  • Gebruik je normale stem op een duidelijke en verstaanbare toon.

  • Wees je ervan bewust dat er 1 seconde audio vertraging is en je hier best een kleine pauze laat als iemand anders het woord neemt.

  • Voorzie ook tijd om de conferentie af te sluiten.