Asynchroon – schriftelijk – individueel: e-mail

Hier komt de beslissingstabel

Het gebruik van e-mail bij e-coaching ligt het meest voor de hand omdat je hierin al ervaring hebt. Als je feedback geeft op deze manier, ben je sneller geneigd om dit goed opgebouwd uit te werken en na te denken over de formulering. Soms willen cursisten sneller feedback ontvangen en dit werkt dan in het nadeel van e-mail omdat de tijdspanne meestal langer is en ook niemand anders feedback kan geven aan de bewuste cursist.

Tips
  • Zorg dat je niet te veel items in een e-mail behandelt. Zo vermijd je dat bepaalde punten ontsnappen aan de aandacht van je cursist.

  • Je werkt best met een goede mappen structuur zodat je de feedback voor je verschillende cursisten snel terug kunt vinden.

  • Door al je mails in een mappen structuur onder te brengen, vermijd je ook dat oudere mails bedolven worden onder recentere mails.

  • Je plaatst best ook je verzonden items in die mappen structuur.

  • Hou je strikt aan de vooropgestelde antwoordtijd en –momenten.