Synchroon – schriftelijk – individueel: chat : individuele begeleiding

Hier komt de beslissingstabel

Dit creëert een enorme meerwaarde voor je cursist, aangezien je die persoonlijk begeleidt en je volledig focust op de persoonlijke werkpunten van je cursist. Het spreekt voor zich dat dit een tijdsintensieve activiteit is. Wees je hier zeer bewust van.

Tips
  • Maak duidelijke afspraken over hoeveel tijd en hoe frequent je deze individuele begeleiding organiseert.

  • Laat je cursist weten dat je de chat eventueel bewaart. Dit heeft als voordeel dat je er later naar terug kunt grijpen om enerzijds het leerproces van je cursist te evalueren en anderzijds om je cursist te duiden op de zaken die je allemaal hebt behandeld.

  • Blijf zakelijk om te vermijden dat je afwijkt van het eigenlijke doel van je e-coaching. Je bent er tenslotte om je cursist verder te helpen en te begeleiden, niet om familiale zaken te behandelen.

  • Als je een antwoord doorgeeft, wacht op een reactie van je cursist alvorens je verder gaat.