Synchroon – schriftelijk – groep: chat: begeleiding in groep

Hier komt de beslissingstabel

Synchrone communicatie in groep is minder eenvoudig. Hier hanteer je best striktere regels dan bij een individuele chat, anders loop je het gevaar dat er veel verwarring ontstaat en het doel van de begeleiding te niet wordt gedaan.

Tips
 • Maak op voorhand duidelijke afspraken rond hoe je werkt, hoe lang je sessie duurt (begin- en eindtijdstip), welke onderwerpen er aan bod zullen komen en dat je de chat zult bewaren.

 • Je chat bewaren heeft als voordeel dat je er later naar terug kunt grijpen om enerzijds het leerproces van je cursist(en) te evalueren en anderzijds om je cursist(en) te duiden op de zaken die je allemaal hebt behandeld.

 • Zorg dat iedereen op voorhand heeft kennis gemaakt met de tool die je zult gebruiken om in groep te begeleiden.

 • Je stelt best een soort netiquette op rond het verloop van de sessie.

 • Laat je sessie maximaal 90 minuten duren. Indien het korter kan des te beter. Bij langere sessies loop je het gevaar dat de aandacht weg glijdt.

Meer tips

 • Verwelkom elke cursist individueel. Op die manier weet je of de connectie goed zit.

 • Geef duidelijk aan wanneer je effectief start met de sessie.

 • Je duidt best een moderator aan die aangeeft wie wanneer aan het woord mag komen. Je kunt die rol ook zelf opnemen, maar dit is niet zo evident gezien je er als e-coach voornamelijk bent om het leerproces in goede banen te leiden.

 • Zorg dat je op het afgesproken tijdstip begint. Spreek altijd minimaal 5 minuten op voorhand af, zodat iedereen de tijd heeft om zich aan te melden.

 • Leg bij de start nog even kort het opzet van de sessie uit.

 • Bouw ook een goede structuur in je sessie in zodat niet iedereen door elkaar vragen stelt.

 • Probeer kort en krachtig te antwoorden op de vragen van je cursisten. Behandel één vraag per keer.

 • Controleer steeds of het gegeven antwoord voldoet aan de verwachtingen van je cursist. Check dit ook af bij de andere cursisten vooraleer je de volgende vraag behandelt.

 • Kondig aan het einde van je sessie aan dat het online spreekuur is afgelopen en laat iedereen weten dat je de chatruimte verlaat.