Tijdelijke nabijheidsprincipe (Temporal Contiguity Principle)

Cursisten leren beter wanneer corresponderende woorden en beelden tegelijkertijd worden weergegeven in plaats van na elkaar.

Synchroniseer gesproken woorden met de bijhorende grafische elementen zodat die gelijktijdig worden afgespeeld.

Valkuilen:

  • Twee links op het scherm; één voor de audio en één voor de video. Hierdoor ervaart de cursist een zwaardere belasting van het werkgeheugen en is er minder ruimte voor diepleren over.
  • Een onderdeel voorziet een mondelinge toelichting gevolgd door een animatie of video. Ook hier wordt het werkgeheugen van de cursist meer dan nodig belast. Het is beter om beide gelijktijdig te laten afspelen opdat de cursist eenvoudiger connecties tussen beide kan leggen.