Segmenteringsprincipe (Segmenting Principle)

Segmentering staat voor het verdelen van een cursus in behapbare onderdelen.

Complex materiaal splits je best op. Op die manier kan je cursist de essentie van de kleinere eenheden gemakkelijker begrijpen en zal het werkgeheugen ook niet overbelast worden.