Modaliteitsprincipe (Modality Principle)

Cursisten leren beter van animatie en beschrijvende audio dan van animatie en onscreen tekst.

Wanneer je audio kunt gebruiken, is uit onderzoek gebleken dat dit merkelijk leerwinst oplevert. Zeker als je complexere leerstof wilt meegeven en de audio kort en duidelijk is, kan dit heel effectief zijn. Je voorkomt een overbelasting van het visuele geheugen wat door het gebruik van tekst en animatie of video zou ontstaan doordat de cursisten zich moeten focussen op de tekst en hierdoor de animatie of video niet met volle aandacht kunnen bekijken. Het is natuurlijk de bedoeling om de overbelasting van de cursist te minimaliseren.

Bij het modaliteitsprincipe treden wel enkele beperkingen op:

  • Te hoge technische eisen die de leeromgeving niet aankan.
  • Te veel lawaai voor de leeromgeving, storend voor andere cursisten
  • Te duur om audio aan te maken
  • Te moeilijk om aan te passen bij snel veranderende informatie

Soms is het ook wenselijk dat de tekst zichtbaar blijft voor de cursist als geheugensteuntje, vooral als de tekst:

  • technisch,
  • onbekend,
  • niet in de moedertaal,
  • of voor verder gebruik nodig is.