Principe van de individuele verschillen (Individual Differences Principle)

Dit principe stelt dat cursisten met veel voorkennis, of een goed ontwikkeld ruimtelijk inzicht, multimediale tekortkomingen in digitaal leermateriaal kunnen compenseren.

Designeffecten spelen dus sterker bij cursisten met weinig voorkennis dan bij cursisten met veel voorkennis, en ook sterker bij cursisten met een slechter ruimtelijk inzicht dan bij cursisten met een beter ruimtelijk inzicht.