Coherentieprincipe (Coherence Principle)

Cursisten leren beter wanneer ongerelateerde woorden, beelden en geluiden uitgesloten worden in plaats van ze in te sluiten.

Hou de inhoud zo sober mogelijk en verfraai niet onnodig met achtergrondgeluiden, niet bijhorende tekst of grafisch materiaal. Hou de visuele elementen beperkt tot het strikt noodzakelijke met een minimum aan elementen die op hetzelfde moment worden getoond. Hierdoor kan je cursist betere leerresultaten realiseren.

Ideaal omvat je e-learning geen:

  • Vreemde geluiden zoals achtergrondmuziek of –geluid
  • Afbeeldingen, illustraties en video’s die niet essentieel zijn voor de inhoud van je cursus
  • Details of interessante verhalen die niet tot de essentie van je cursus behoren

Maar wel:

  • Eenvoudige visuele illustraties die je cursist helpen om inzicht in de materie te krijgen
  • De kerninhoud aan de hand van een minimum aan woorden en grafische beelden