Overtolligheidsprincipe (Redundancy Principle)

Cursisten leren beter van animatie met beschrijvende audio dan van animatie, beschrijvende audio én onscreen tekst.

Soms wordt bij de grafische elementen onscreen tekst geplaatst en tegelijkertijd herhaalt de audio die geschreven tekst. Het leereffect blijkt hierbij kleiner te zijn. Voeg dus geen tekst bij een met audio begeleid grafisch element, anders overbelast je het visuele kanaal van het werkgeheugen omdat de cursist teveel aandacht moet besteden aan de tekst en dus minder aandacht kan geven aan het bijhorende grafische element.

Speciale gevallen waarin je overweegt om onscreen tekst toe te voegen bij audio:

  • Als er geen grafische elementen bij de tekst staan.
  • Als de onscreen tekst en de bijhorende grafische elementen op een voldoende trage manier na elkaar verschijnen.
  • Als de cursist veel grotere inspanning moet leveren om de gesproken tekst te verstaan (bvb. voor cursisten die de cursus niet in hun moedertaal volgen, voor moeilijke en lange audio of audio die ongekende sleutelwoorden bevat).
  • Als er slechts enkele kernwoorden naast het grafische element staan.
  • Als het gaat over het leren van een vreemde taal.