Samenwerkend leren verwijst naar een werkvormWerkvormen geven aan hoe je wilt werken en specificeren activiteiten voor de lesgever en de cursist. De keuze voor een werkvorm zal samenhangen met de vooropgestelde doelstellingen en de context. die je als lesgever kunt inzetten waarbij een groep cursisten zich buigt over een concrete opdracht. Samenwerkend leren is niet nieuw. Al decennia lang wordt gebruik gemaakt van technieken zoals rollenspel, groepsdiscussie en groepswerk.

Samenwerkend leren verschilt van samen leren. Samenwerkend leren is een werkvorm. Dit betekent dat jij, als lesgever, de voorwaarden creëert om samenwerkend leren mogelijk te maken. Samen leren daarentegen verwijst naar spontane acties van cursisten om samen te leren.

Succesvol samenwerkend leren is gebaseerd op de volgende 5 principes.

  • positieve wederzijdse afhankelijkheidde groepsleden zijn afhankelijk van elkaar voor het succesvol voltooien van de groepsopdracht
  • individuele aanspreekbaarheidelk groepslid is verantwoordelijk voor zijn eigen aandeel of bijdrage in het groepsproces
  • sociale vaardighedensamenwerkend leren vereist sociale vaardigheden van de cursist
  • evaluatie van het groepsproceshet proces van samenwerken wordt meegenomen in de evaluatie van samenwerkend leren
  • directe interactiegroepsleden hebben de mogelijkheid om hun ideeën uit te wisselen met elkaar, deze interactie is bovendien voor alle groepsleden zichtbaar