In de lerarenopleiding besteedt de lesgever aandacht aan de verschillende ontwikkelingsfasen die de toekomstige leraren kunnen tegenkomen bij hun leerlingen. Deze theoretische aanpak nam echter veel van de beschikbare tijd.

Uit die noodzaak creëerde de lesgever hierover een online module. Om er voor te zorgen dat zijn cursisten zich blijven herkennen in de verschillende deelhoofdstukken, werd hier met een vaste iteratie gewerkt. In de onderstaande screencast zie je hoe de online cursus is opgebouwd. Op die manier wordt de cursist steeds op dezelfde manier benaderd.