Deze tweede casus laat je opnieuw zien hoe je aan de hand van een vooraf uitgewerkte structuur en scenario naar een eindproduct kunt komen.

De casus zelf geeft je een eerste blik op wat brand & ontruiming is en welke acties er nodig zijn als er zich een brand voordoet.

Klik hier om de casus te bekijken.

Je vindt het voorbereidende werk onder de module. De verschillende elementen van TPACK werden in kaart gebracht alsook werd aangeduid welke digitale hulpmiddelen voor elk onderdeel zullen worden ingezet.