Welk technologisch hulpmiddel zou jij in deze situatie kiezen en waarom?

Je geeft face-to-face les aan een groep cursisten rond de geschiedenis van de computer. De voornaamste doelstellingEen doelstelling beschrijft wat je wilt bereiken met je cursisten. Doelstellingen variëren van een focus op kennis, vaardigheden, attitudes of competenties (=integratie van kennis, vaardigheden en attitudes). is in deze fase dat je cursisten de geschiedenis goed kennen (belangrijke data, feiten etc.). Eén van je cursisten breekt zijn been en kan de komende drie lessen niet bijwonen. Welk technologisch hulpmiddel zou je kiezen om je cursist te helpen de doelstellingen toch te bereiken?

Keuzemogelijkheden:

  • chat

  • discussieforum

  • lesopname

  • prezi

Waarom zou je hiervoor kiezen?
Denk hierbij aan de richtlijnen van het TPACK-model (technologie – pedagogie – inhoud).

Klik hier voor een modelantwoord

In dit geval zouden wij aanraden te kiezen voor een lesopname. Hiermee kan je aan de cursist dezelfde informatie meegeven als aan de anderen. Bovendien is het erg efficiënt: je hoeft je les geen tweede keer te geven en je hoeft de inhoud niet aan te passen aan een ander medium, met het risico informatie te vergeten, te veranderen…

Dit zou je wel moeten doen moest je een prezi als middel gebruiken. Een prezi-presentatie zou wel kunnen dienen als samenvatting of geheugensteuntje, maar is op zich niet voldoende om de lessen te vervangen.

Chat of forum zou je, naast de lesopname, zeker kunnen gebruiken als kanaal om je cursist de mogelijkheid te geven vragen te laten stellen (aan jou en/of aan de medecursisten), maar we zouden het niet aanraden als enige middel ter vervanging van de lessen.

Door op deze manier te werken, stem je de technologie af op de inhoud (het vakgebied, de doelstellingen) en de pedagogie, zoals in het TPACK-model!