Opleidingstraject · Train-the-trainer pakket

Volg je het begeleide opleidingstraject dan mag je ongeveer 4 uur per week rekenen gedurende een periode van 8 weken. Je gaat niet elke week evenveel tijd nodig hebben om je de module eigen te maken en er de bijhorende opdracht rond uit te werken. Maar als je van dit gemiddelde uitgaat, krijg je hiervoor heel veel digitaal didactische bagage erbij, gepersonaliseerd op jouw situatie.

Je krijgt er tijdens het traject een 8-tal collega’s bij. We voorzien 1 face-to-face contactmoment, de overige contactmomenten verlopen online. Het aantal fysieke contactmomenten houden we zo klein en kort mogelijk wegens de grote tijdsverplaatsingen voor sommige deelnemers en ook om de kracht van digitaal leren te duiden. Zo doe je veel ervaring op rond hoe je een goed traject kunt opzetten zonder veel fysiek in contact met je cursisten te komen.

.