Waarom digitale didactiek?

In de aanloop van dit project kwamen we tot de vaststelling dat er tot op vandaag wel veel aan digitaal leren bestaat maar dat er geen uniform aanbod was rond dit thema voor zowel docenten, instructeurs als coaches. De focus ligt vaak te veel op het technische in plaats van het didactische. Hier zal je juist wel die focus op het didactische terugvinden. Het is belangrijk vanuit de didactiek te vertrekken om op die manier te kijken hoe en onder welke voorwaarden ICT kan ingezet worden in het leerproces. Op die manier kan je een verbetering en vernieuwing realiseren van het door jou georganiseerde opleidingstraject met behulp van ICT.

Soms wordt ook beweerd dat er geen specifiek digitaal-didactische principes bestaan. Wat maakt het nu met andere woorden uit of leren met of zonder ICT wordt georganiseerd?

Het ontwerpen en begeleiden van geheel of gedeeltelijk digitaal onderwijs vraagt om nieuwe benaderingen en nieuwe competenties. Zo kan je bijvoorbeeld zien dat het begeleiden van een elektronische discussie heel andere benaderingen vraagt dan het begeleiden van een “face to face” discussie. Hier zal je nog veel voorbeelden terugvinden van de veranderende digitaal-didactische benadering als je ICT inzet.