Dit praktijkvoorbeeld heeft betrekking op een eerstejaars vak “Audio & Video” in de bacheloropleiding Grafische en Digitale media (Arteveldehogeschool). Het vak is een inleiding in de basisprincipes van een audio- en videoproductie. Het vak is theoretisch van aard waardoor het vaak als moeilijk wordt ervaren door de cursisten. Cursisten zijn vaak weinig betrokken bij de leerinhouden omdat deze weinig concreet zijn voor hen.

Beluister hoe de lesgever deze situatie heeft aangepakt aan de hand van online samenwerkend leren.