Deze casus is een voorbeeld van een les voor studenten die Engels als 2de taal aanleren.

Leerdoel :

Deze les laat studenten het gebruik inoefenen van de hymoniemen they’re, their en there.

Opbouw van de les :

Studenten beluisteren eerst een verhaal via een een audio-clip. Terwijl ze dit doen, lezen ze datzelfde verhaal. Zo ontdekken ze welke schrijfwijze wanneer gebruikt wordt.

Daarna lezen ze verklaringen van de verschillende termen.

Vervolgens maken ze hierop verschillende oefeningen.

Klik hier om de casus te bekijken.