Deze casus laat je zien hoe een uitgewerkt hoofdstuk uit onderstaande module werd voorbereid aan de hand van een vooraf uitgewerkte structuur en scenario.

Dit is een herhaling van de casus die je in Ontwerp voor het eerste tegenkwam. Ditmaal is het sjabloon aangevuld met de acties die nodig zijn om de volgende stappen in de ontwikkeling van deze casus te realiseren.

Klik hier om de casus te bekijken.

Je vindt de PDF onderaan. Je zult merken dat er een duidelijke opsplitsing werd gemaakt tussen bestaand en nieuw materiaal en welke acties hieraan gekoppeld moeten worden.