Deze tweede casus laat je opnieuw zien hoe je aan de hand van een vooraf uitgewerkte structuur en scenario naar een eindproduct kunt komen.

Deze casus is dezelfde casus zoals die in Ontwerp hebt gezien. Op deze manier zie je de evolutie tussen het sjabloon dat in Ontwerp werd uitgewerkt en deze hier in Ontwikkeling.

Klik hier om de casus te bekijken.

Je vindt het voorbereidende werk onder de module. De verschillende acties die moeten worden genomen om tot ontwikkeling te komen werden uitgeschreven. Dit document geeft je een houvast en zorgt ervoor dat je het proces goed onder controle kunt houden.