Aangemaakte reacties

5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)
 • Auteur
  Berichten
 • In reactie op: Module 7: bezorgdheden #28003

  Opdracht 1:
  Aangezien ik ondertussen ook aan de slag ben gegaan met een website die het voorbeeldproject moet toelichten, heb ik hieronder gewoon een inschatting gemaakt van de onderdelen die nog gemaakt moeten worden. Dit alles is direct gerelateerd aan de hoeveelheid broncode. Hoe meer code, hoe meer werk :-). Al bij al is er dus toch nog veel werk aan de winkel, maar dit kan organisch groeien zodat ik ook wat meer tijd heb.

  Leerobjecten Aantal onderdelen Reeds geïnvesteerde tijd Geschatte resterende tijd
  Prezi 30 3u (3 delen) 27u
  Website 30 3u (3 delen) 27u
  Toetsen 6 0u 10u
  Source code 20u
  Totaal 84u
  De onderdelen bevatten zowel tekst als afbeelding, screencasts en audio.

  Opdracht 2: Reflectie UDL

  Er zullen drie voorstellingen zijn van de leerstof (R1): de Prezi (R2), de website met toelichting en de broncode van het project (R3). Er zullen vanuit de verschillende onderdelen van de broncode links liggen naar de website en Prezi (R2)

  Er zijn reeds opdrachten die de cursisten zullen helpen om de verschillende onderdelen van totaalproject apart in te oefenen. Er moeten nog eenvoudige meerkeuze toetsen uitgewerkt die de cursisten helpt om de gezien leerstof initieel te oefenen(R4 en R5)

  Het voorbeeldproject (Repair Cafe) probeert een zo realistische mogelijk voorbeeld (R7) te zijn van een echte website die in productie zou gebruikt kunnen worden. Op die manier ziet de cursist dat met het leren van deze leerstof effectief een volledig operationele en kwaliteitsvolle website kan gebouwd worden (R8)

  In reactie op: Module 6: E-coaching #27991

  Reflectie op het opleidingstraject Digitale Didactiek:
  Nu we beter weten waarover we praten is het duidelijk dat alle rollen toegepast werden.

  Bij digitale cursussen stel ik me vaak de vraag of je de cursisten al dan niet moet “los laten” dan wel steeds weer moet betrekken bij het traject. Het is duidelijk dat er hier geopteerd werd om op regelmatige basis de cursist te attenderen op het “normale” verloop van de cursus. Dit is een duidelijk voorbeeld van de organisatorische rol die de coach opneemt. Enerzijds is dit goed omdat je zo de cursisten betrekt, anderzijds is het voor de cursist soms moeilijk om dit te integreren in zijn planning.

  De theorie was soms erg algemeen en abstract waardoor ik niet altijd de inhoud van bepaalde delen kon relateren aan de praktijk. De casussen en oefeningetjes waren voor mij dan ook de beste manier om die theorie beter te kunnen vatten. De feedback van de coach is ook veel concreter en daardoor veel nuttiger.

  Reflectie naar je eigen uitgewerkte opdracht:
  Ik hoop ervoor te kunnen zorgen dat mijn cursisten op zo’n onafhankelijke manier de leerstof kunnen verwerken op hun eigen tempo. Ik begrijp nu dat zelfs kleine oefeningen -die voor mij eerder banaal lijken- daartoe voor hen toch nuttig kunnen zijn. Ik hoop een groot deel van de feedback en communicatie asynchroon te kunnen doen dus via een forum (Piazza) of email.

  Verder zou ik proberen om een community gevoel te creëren met Slack, hetgeen zowel synchrone als asynchrone communicatie toelaat.

  In contactmomenten is het duidelijk dat de sociale en pedagogische rollen het meest aan bod moeten komen.

  Algemeen kan ik stellen dat ik alle leerstof uit de cursus DD nog eens opnieuw zal moeten doornemen alvorens verder te werken aan mijn eigen digitale cursus 🙂

  Ik heb de kick off dus gemist omdat ik nog mondelinge examens moest afnemen.

  Het gevolg is dan natuurlijk dat je plotseling “ergens” terecht komt met het gevoel dat je al allerlei zaken gemist hebt. Dit werd deels gecompenseerd doordat ik de coach en enkele cursisten (collega’s dus) al in levende lijve heb gezien en gesproken.

  Voor ik de leerstof van deze module doornam, had ik een gesprek met collega over toevallig exact deze topic, namelijk de kickoff van ons Blended traject (dat bij ons reeds enkele jaren bestaat). De conclusie was dat dat moment toch heel belangrijk is en ook elk jaar voor alle cursisten moet herhaald worden dus niet alleen voor nieuwkomers.

  Door de filmpjes die iedereen gemaakt heeft, kreeg ik wel een redelijk goede indruk van hoe het kick-off moment verlopen is. Ook dit aspect kwam trouwens in het gesprek met de collega aan bod: namelijk het opnemen van het kick-off moment. Op basis daarvan denk ik wel dat dit “type” kickoff wel enkel werkt voor een kleinere groep en niet voor 100+ cursisten.

  In reactie op: Module 2: Ontwerp #27585

  Hallo allemaal,

  hierbij mijn poging van deze opdracht. Ik heb blijkbaar moeite om mij te beperken tot één specifieke topic. Misschien komt wel door de inhoud, maar makkelijk vind ik het toch niet. Ik verwijs ook naar een organiserend hulpmiddel waaraan ik ook aan het werken ben. Die kan je hier vinden: http://prezi.com/8xvtkhwgizf1/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

  Groeten,
  Wouter

  Bijlagen:
  Je moet inloggen om bijgevoegde betanden te bekijken.
  In reactie op: Module 1: Basis (TPACK) #27343

  Beter nog later dan helemaal niet.
  Volgende keer ben ik de eerste. Beloofd.

  Bijlagen:
  Je moet inloggen om bijgevoegde betanden te bekijken.
5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)