Met deze oefening kan je bekijken in hoeverre je de inhoud van deze module hebt begrepen. Als er nog ergens hiaten zitten, kan je in de theorie die snel opvullen.