Bijgevoegd stappenplan (?)Open het PDF invuldocument in Acrobat Reader om het in te vullen. zal je ondersteunen in het vormgeven van online samenwerkend leren. Concreet adviseert het stappenplan je over het soort samenwerkend leren én het soort hulpmiddel dat passend is voor jouw probleemstelling.

Deze oefening laat je kennismaken met het stappenplan aan de hand van onderstaande -realistische- probleemstelling. Probeer je te verplaatsen in het standpunt van de lesgever en denk na hoe jij dit zou aanpakken. Je kan hiervoor het stappenplan raadplegen.

 “Audio & Video 1 is een vak dat eerstejaarsstudenten inleidt in de basisprincipes bij het ontwikkelen van audio- en videomateriaal. Het vak is –vaak in tegenstelling tot de verwachtingen van cursisten- heel theoretisch van aard; cursisten verwerven de theorie zonder zelf audio- en videomateriaal te ontwikkelen. Dit zorgt voor een lage betrokkenheid van cursisten tot de leerinhouden en een laag slaagpercentage. Cursisten geven aan dat de aangereikte inhoud nogal ‘ver van hun bed’ is. 

De lesgever wil hier iets aan doen, hij wil cursisten uitdagen om de aangereikte kennis te relateren aan een echte audio- en videoproductie. Op deze manier hoopt hij dat de inhouden concreter worden voor cursisten. Het analyseren van een bestaande audio- en videoproductie is echter een complexe taak die diverse sub domeinen bevat die doorheen het semester worden aangereikt in de colleges. Bovendien lijkt het noodzakelijk dat cursisten elkaar kunnen aanvullen en versterken in het analyseren van deze audio-en videoproductie.” 

Wat zou jij adviseren aan de betrokken lesgever m.b.t. de manier waarop samenwerkend leren kan georganiseerd worden?

Gebruik het stappenplan als leidraad.

Noot: voor de derde stap “voorbereiding” heb je onvoldoende informatie vanuit de bovenstaande probleemstelling, probeer hier toch over na te denken met deze casus in gedachten.

Klik hier voor een modelantwoord

Download hier (?)Open het PDF invuldocument in Acrobat Reader om het goed te kunnen bekijken. het modelantwoord.