Aangemaakte reacties

7 berichten aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7)
 • Auteur
  Berichten
 • In reactie op: Module 6: E-coaching #27958
  Danny Verheyden
  Bijdrager

  Reflectie op cursus Digitale Didactiek:
  Bij deze opdracht zal de output van de cursisten van dezelfde groep wel vrij gelijklopend zijn.
  Zoals Eva reeds zei heeft Mieke de eerste les duidelijk de organisatorische rol op zich genomen.
  Daarna heeft ze meermaals vanuit de sociale rol gereageerd. Het was voor de coach niet zo makkelijk om op dit moment (verlengde weekends en de periode van examens opstellen) de cursisten te motiveren om de opdrachten op tijd af te werken. Ze heeft dat zo goed mogelijk geprobeerd, maar door tijdsgebrek bij de cursisten is dit niet altijd gelukt.
  Wat betreft de feedback, dat is moeilijker af te lijnen. Ik heb zowel evaluerende, corrigerende, activerende en motiverende feedback mogen ervaren door het ganse traject.

  Reflectie naar eigen cursus:
  De organisatorische rol is uiterst belangrijk tijdens de eerste les. Als het niet f2f kan, dan toch goede instructiefilmpjes voorzien wat de requirements zijn voor de cursist. Als bepaalde handelingen en/of opdrachten niet kunnen uitgevoerd worden omdat er technische problemen zijn, dan haken er al snel studenten af.
  Via een facebookgroep kan ik een sociale rol vervullen. Langs die weg probeer ik mijn studenten te motiveren om bepaalde opdrachten toch op tijd te maken. Als iemand een probleem heeft, kan hij dat onmiddellijk posten. De bedoeling is dat de andere cursisten hun eigen inbreng doen via vragen en/of opmerkingen zodat er een gemoedelijke samenwerking ontstaat. (Dit is eigenlijk te weinig gebeurd tijdens deze cursus Digitale Didactiek, maar ik ervaar in mijn facebookgroepen dat dit wel degelijk werkt bij studenten).
  Als er opdrachten worden ingediend moet er natuurlijk zo snel mogelijk feedback gegeven worden. Zonder feedback gaan de cursisten de toekomstige opdrachten niet meer maken. Zoals ik reeds aangaf in mijn reflectie op deze cursus lopen de soorten evaluaties door elkaar naargelang de omstandigheden (evaluerende, corrigerende, activerende en motiverende feedback)

  In reactie op: Module 6: E-coaching #27948
  Danny Verheyden
  Bijdrager

  Er is een foutje geslopen in vraag 6 van de oefeningen.
  Mijn resultaat werd als “verkeerd” beoordeeld, maar de bijhorende feedback is dezelfde.
  Zie bijlage

  Bijlagen:
  Je moet inloggen om bijgevoegde betanden te bekijken.
  Danny Verheyden
  Bijdrager

  Hey Mieke,

  Bedankt voor je feedback.
  De reden waarom ik voor facebook kies boven BB voor de feedback naar studenten is omdat ik in het verleden reeds geëxperimenteerd heb met “discussies” in BB. Studenten gebruikten dat medium helemaal niet, buiten een paar buitenbeentjes. Gevolg was dat ik veel te weinig studenten bereikte via dat kanaal. Het volgende academiejaar heb ik gewerkt met een facebook groep, en de respons van de studenten is daar enorm, zowel qua hoeveelheid vragen/opmerkingen als qua snelheid. Dat werkte dus vrij goed.
  Op het eerste zicht lijkt het mij een makkelijke en handige vorm van “samenwerken”. Ik moet deze manier nog wel evalueren nadat ik er meer ervaring mee heb.

  PS.
  Ik ken “rubrieken” niet van BB.

  Danny Verheyden
  Bijdrager

  Kick-off:
  Het kick-off moment zal F2F verlopen.
  Doelstelling van de cursus toelichten.
  Korte voorstelling van de cursisten (indien mogelijk door het aantal cursisten!)
  Uitleg over de werkwijze en structuur van de cursus
  Uitleg over de “zelfevaluaties” die in de module zitten en de uiteindelijke eindevaluatie.
  Uitleg over het gebruik van de besloten facebookgroep. Hoe op een gestructureerde manier vragen stellen/beantwoorden. Cursisten aansporen om elkaars problemen te bekijken en proberen op te lossen.

  Technische informatie en technische ondersteuning
  Als test de cursisten vragen om een soort van testmodule op te starten in hun voorkeursbrowser. In deze testmodule zitten heel kort alle features die voorkomen in de cursus, vb. video, animatie, geluid,…enz. Als deze test werkt dan kan deze browser gebruikt worden voor de cursus. Bij problemen eventueel add-ins laten installeren of proberen met een andere browser. De bedoeling is dat de laptop/browser volledig in orde is als de cursisten het lokaal verlaten.
  Ik voorzie een besloten facebookgroep waar de cursisten terecht kunnen met al hun vragen, zowel technisch als inhoudelijk. Aangezien ik een IT-achtergrond heb, denk ik dat ik zelf de eerstelijnshulp kan verzorgen.

  Tools
  Ik probeer het aantal tools voor de cursisten zo veel mogelijk te beperken. Voor deze module hebben ze enkel een goed werkende browser nodig.

  Opvolging studenten
  Opdrachten laten uploaden naar een ELMS (in ons geval BB)
  Feedback via de besloten facebookgroep.

  Evaluatie opleiding
  Een evaluatieformulier online laten invullen
  Een laatste les voorzien, F2F, waar ik een aantal topics uit de ingevulde evaluatieformulieren in de groep gooi. Eventueel voorstellen vanuit de cursisten wat beter kon.

  Danny Verheyden
  Bijdrager

  Als je een cursus volgt waarin een aantal groepsopdrachten zitten, denk ik dat een kick-off meeting een meerwaarde biedt. Je leert elkaar een beetje beter kennen, je kan daarna een “gezicht plakken” op iemand, ….enz. Wanneer je daarentegen een cursus volgt met enkel individuele opdrachten, dan is volgens mij een kick-off meeting minder van belang.
  Ik moet, net zoals Katrien, toegeven dat ik weinig of bijna niet ben gaan kijken naar de oplossingen van de medecursisten. Dit wegens tijdsgebrek! Eerlijk gezegd ben ik al blij dat ik mijn opdrachten op tijd kan inleveren. Nochtans heb ik wel interesse hoe anderen de zaken aanpakken, dat geeft soms een andere/vernieuwende kijk op de zaken.
  Tijdens het “skype-moment” werden we dan toch verplicht om elkaars oplossing eens te bekijken….
  Op dit moment heb ik nog geen mening wat ik het beste vind voor toekomstige webcursussen. Wat is het ideale evenwicht tussen volledig zelfstandig leren of toch op bepaalde momenten een “groepsmoment” in te lassen?

  In reactie op: Module 2: Ontwerp #27440
  Danny Verheyden
  Bijdrager

  In bijlage mijn tweede opdracht.

  Bijlagen:
  Je moet inloggen om bijgevoegde betanden te bekijken.
  In reactie op: Module 1: Basis (TPACK) #27202
  Danny Verheyden
  Bijdrager

  Dag Mieke,
  In bijlage mijn eerste opdracht.
  Is dit voldoende?

  Groeten,
  Danny

  Bijlagen:
  Je moet inloggen om bijgevoegde betanden te bekijken.
7 berichten aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7)