Oefening rond creative commons

Hier vind je enkele uitgediepte oefeningen rond creative commons. Je vindt de antwoorden niet onmiddellijk terug in de Theorie. Als je interesse hebt in creative commons, probeer dan deze vragen op te lossen met behulp van enkele externe websites die je in de uitdieping terug vindt.