Deze casus laat je zien hoe een uitgewerkt hoofdstuk uit onderstaande module werd voorbereid aan de hand van een vooraf uitgewerkte structuur en scenario.

De casus zelf geeft je een eerste blik op wat mondzorg is en de organisatie daarvan met patiënten.

Klik hier om de casus te bekijken.

Je vindt het voorbereidende werk onderaan te zien. De verschillende elementen van TPACK werden in kaart gebracht alsook werd aangeduid welke digitale hulpmiddelen voor elk onderdeel zullen worden ingezet.