Welkom! Forums 20150319 · Antwerpen · Mieke Hoing Opdrachten Module 6: E-coaching

Weergave van 5 geneste reacties
 • Auteur
  Berichten
  • #27944
   Mieke
   Moderator
   • Reflectie op het opleidingstraject Digitale Didactiek:
    • Welke rollen, welk type feedback en welke digitale hulpmiddelen werden er hier toegepast.
    • Hoe heb je dit ervaren?
    • Welke ondersteuning/begeleiding was voor jou essentieel om dit traject te kunnen volgen?
   • Reflectie naar je eigen uitgewerkte opdracht:
    Op welke manier kan begeleiding hier worden ingebouwd? (Als je een blended cursus ontwerpt, focus dan hier op de online begeleiding en niet zo zeer op de f2f begeleiding.)

    • Waarom is e-coaching belangrijk?
    • Welke rol zou je hier vooral bij toepassen?
    • (Welke rollen verhuizen dan naar de contactmomenten?)
    • Welke hulpmiddelen zou je hiervoor gebruiken?
    • Welk(e) type(s) feedback zou je voorzien?

   Deadline voor deze opdracht is woensdag 3 juni

  • #27948
   Danny Verheyden
   Deelnemer

   Er is een foutje geslopen in vraag 6 van de oefeningen.
   Mijn resultaat werd als “verkeerd” beoordeeld, maar de bijhorende feedback is dezelfde.
   Zie bijlage

   Bijlagen:
   Je moet inloggen om bijgevoegde betanden te bekijken.
   • #27955
    Mieke
    Moderator

    Bedankt voor de melding, Danny! Ik geef het door aan onze ’technische man’.

  • #27951
   Eva Moeraert
   Deelnemer

   Reflectie op het opleidingstraject Digitale Didactiek:

   Onze coach Mieke nam in het begin de organisatorische rol aan, om ons wegwijs te maken in de opleiding, op het platform. Ze gaf duidelijk aan wanneer en hoe we haar kunnen bereiken ook.
   Als snel nam ze een meer sociale rol op en gaf ze activerende en motiverende feedback. Via mail kregen we telkens onze nieuwe opdracht door. En als er lange tijd geen beweging was op het forum, stuurde ze ook beleefde, maar activerende mails.
   Als je een opdracht op het forum plaatste, kwam er altijd een reactie van de coach met evaluerende, maar vooral activerende feedback. Ze zet aan tot verder nadenken en ontwikkelen daardoor. En dat helpt om gemotiveerd verder te gaan.
   Het individuele en groepsgesprek op Skype waren voor mij ook van belang om de persoon achter onze coach en mijn medestudenten te leren kennen. Tijdens het groepsgesprek was er dan ook ruimte om elkaar feedback te geven als cursisten.
   Conclusie : Ik vond onze coach zeker motiverend, want zonder haar interventies was ik niet altijd zo snel in actie geschoten.

   • Reflectie naar je eigen uitgewerkte opdracht:

   Gezien ik mijn studenten wekelijks F2F zie, zal ik zowel tijdens de contactmomenten aanspreekbaar zijn als online. Ik zou ook graag werken met een forum of facebookgroep waarin problemen en vragen gesteld kunnen worden. En ik verbind mij er dan toe om dat dagelijks te checken.
   Omdat dit onderdeel ‘opnametechnieken’ echt de basis is voor de rest van het jaar, zal ik daar vooral de activerende en motiverende rol opnemen in het begin. Ze met goede en slechte voorbeelden aantonen hoe belangrijk het is om goede opnames te maken en dus de module af te werken. Ik zal dat ook vooral in de facebookgroep doen.
   Naargelang het jaar vordert en zij zelf opnames maken, kan ik hen meer evaluerend feedback geven en teruggrijpen naar de theorie online. Maar deze feedback geef ik graag in groep in een contactmoment zodat we samen kunnen luisteren naar elkanders stukken en zodat iedereen ook leert van elkaar. Uit ervaring weet ik nu dat het niet altijd evident is ook de werkjes van anderen te bekijken op zo’n forum. Ik vind het ook belangrijk dat de studenten leren feedback geven op elkaars stukken.

   • #27994
    Mieke
    Moderator

    Hallo Eva,

    Blij te horen dat mijn coaching motiverend werkte! 🙂

    Jouw coaching-plan houdt rekening met de context (wekelijks F2F, basis voor het hele jaar) en bevat een goede mix van verschillende rollen en verschillende vormen van feedback.

    Wat je niet expliciet vermeldt, is de organisatorische rol die me in het begin wel belangrijk lijkt (manier van werken toelichten, verschillende tools, …). Dit kwam in je vorige opdrachten wel aan bod, maar ik vermeld het even voor de volledigheid.

  • #27958
   Danny Verheyden
   Deelnemer

   Reflectie op cursus Digitale Didactiek:
   Bij deze opdracht zal de output van de cursisten van dezelfde groep wel vrij gelijklopend zijn.
   Zoals Eva reeds zei heeft Mieke de eerste les duidelijk de organisatorische rol op zich genomen.
   Daarna heeft ze meermaals vanuit de sociale rol gereageerd. Het was voor de coach niet zo makkelijk om op dit moment (verlengde weekends en de periode van examens opstellen) de cursisten te motiveren om de opdrachten op tijd af te werken. Ze heeft dat zo goed mogelijk geprobeerd, maar door tijdsgebrek bij de cursisten is dit niet altijd gelukt.
   Wat betreft de feedback, dat is moeilijker af te lijnen. Ik heb zowel evaluerende, corrigerende, activerende en motiverende feedback mogen ervaren door het ganse traject.

   Reflectie naar eigen cursus:
   De organisatorische rol is uiterst belangrijk tijdens de eerste les. Als het niet f2f kan, dan toch goede instructiefilmpjes voorzien wat de requirements zijn voor de cursist. Als bepaalde handelingen en/of opdrachten niet kunnen uitgevoerd worden omdat er technische problemen zijn, dan haken er al snel studenten af.
   Via een facebookgroep kan ik een sociale rol vervullen. Langs die weg probeer ik mijn studenten te motiveren om bepaalde opdrachten toch op tijd te maken. Als iemand een probleem heeft, kan hij dat onmiddellijk posten. De bedoeling is dat de andere cursisten hun eigen inbreng doen via vragen en/of opmerkingen zodat er een gemoedelijke samenwerking ontstaat. (Dit is eigenlijk te weinig gebeurd tijdens deze cursus Digitale Didactiek, maar ik ervaar in mijn facebookgroepen dat dit wel degelijk werkt bij studenten).
   Als er opdrachten worden ingediend moet er natuurlijk zo snel mogelijk feedback gegeven worden. Zonder feedback gaan de cursisten de toekomstige opdrachten niet meer maken. Zoals ik reeds aangaf in mijn reflectie op deze cursus lopen de soorten evaluaties door elkaar naargelang de omstandigheden (evaluerende, corrigerende, activerende en motiverende feedback)

   • #27995
    Mieke
    Moderator

    Hallo Danny,

    Ik ben het helemaal met je eens dat die organisatorische rol in het begin erg belangrijk is!
    En ook dat motiveren (sociale rol) heb je voorzien. Top!

    Het valt me op (ook bij de opdrachten van de anderen) dat je de inhoudelijke rol niet vermeldt. Nochtans hebben de meeste docenten die gewend zijn om F2F-lessen te geven de neiging om heel sterk in die rol te kruipen. Ik vermoed dat het voor velen zo evident is, dat ze ’t niet apart vermelden. En ook dit kwam natuurlijk ook al in de vorige opdrachten voor een stuk aan bod.

    Fijn ook om te horen dat dat samenwerken in jouw facebookgroepen goed werkt!

  • #27991

   Reflectie op het opleidingstraject Digitale Didactiek:
   Nu we beter weten waarover we praten is het duidelijk dat alle rollen toegepast werden.

   Bij digitale cursussen stel ik me vaak de vraag of je de cursisten al dan niet moet “los laten” dan wel steeds weer moet betrekken bij het traject. Het is duidelijk dat er hier geopteerd werd om op regelmatige basis de cursist te attenderen op het “normale” verloop van de cursus. Dit is een duidelijk voorbeeld van de organisatorische rol die de coach opneemt. Enerzijds is dit goed omdat je zo de cursisten betrekt, anderzijds is het voor de cursist soms moeilijk om dit te integreren in zijn planning.

   De theorie was soms erg algemeen en abstract waardoor ik niet altijd de inhoud van bepaalde delen kon relateren aan de praktijk. De casussen en oefeningetjes waren voor mij dan ook de beste manier om die theorie beter te kunnen vatten. De feedback van de coach is ook veel concreter en daardoor veel nuttiger.

   Reflectie naar je eigen uitgewerkte opdracht:
   Ik hoop ervoor te kunnen zorgen dat mijn cursisten op zo’n onafhankelijke manier de leerstof kunnen verwerken op hun eigen tempo. Ik begrijp nu dat zelfs kleine oefeningen -die voor mij eerder banaal lijken- daartoe voor hen toch nuttig kunnen zijn. Ik hoop een groot deel van de feedback en communicatie asynchroon te kunnen doen dus via een forum (Piazza) of email.

   Verder zou ik proberen om een community gevoel te creëren met Slack, hetgeen zowel synchrone als asynchrone communicatie toelaat.

   In contactmomenten is het duidelijk dat de sociale en pedagogische rollen het meest aan bod moeten komen.

   Algemeen kan ik stellen dat ik alle leerstof uit de cursus DD nog eens opnieuw zal moeten doornemen alvorens verder te werken aan mijn eigen digitale cursus 🙂

   • #27996
    Mieke
    Moderator

    Hey Wouter,

    Fijn om te horen dat je mijn feedback als concreet en nuttig ervaart 🙂

    Je wijst de sociale en pedagogische rol toe aan de contactmomenten. Waarom precies? Op zich is dat prima, maar ik denk dat die rollen ook in de asynchrone communicatie aan bod kunnen komen. Daarom ben ik benieuwd naar jouw argumenten.

  • #27993
   Griet Luyten
   Deelnemer

   Reflectie op het opleidingstraject Digitale Didactiek:

   Rollen :
   – aanleren van vaardigheden
   – informeren
   – vergroten van zelfkennis / brengen tot inzicht door formuleren van voorstellen tot verbetering
   – aanscherpen zelfvertrouwen door te benadrukken dat wat goed is
   – klankbord zijn
   – aansporende, activerende rol
   – aanspreekbaar :geen hiërarchische relatie / wel op hetzelfde niveau (cfr emoticons) / duidelijk aangegeven wanneer
   Digitale hulpmiddelen : powerpoint, website, filmpjes, skype, mail, forum
   Welke ondersteuning/begeleiding was voor jou essentieel om dit traject te kunnen volgen? Het gaat om een combinatie
   Ik zat vast in dit traject, niet omwille van de begeleiding, daar was prima wat mij betreft, maar wel owv praktische organisatie /planning.

   • #27997
    Mieke
    Moderator

    Hallo Griet,

    Inderdaad erg jammer dat de context bij jouw project niet meezit.
    Tof dat je toch doorgaat met het traject! Ik hoop dat deze reflectie-oefening je helpt om de coaching op een doordachte manier vorm te geven, eens je een ‘go’ hebt om de digitale toer op te gaan 😉

Weergave van 5 geneste reacties
 • Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.