Welkom! Forums 20150319 · Antwerpen · Mieke Hoing Opdrachten Module 4: Uitrollen en nazorg – uitrol en nazorg van je eigen opleiding (4.2)

Weergave van 3 geneste reacties
 • Auteur
  Berichten
  • #27812
   Mieke
   Moderator

   Je gaat nu de opleiding die je in de vorige modules hebt ontworpen en ontwikkeld, uitrollen en treft hiertoe de volgende voorbereidingen:

   • Wat zal de leidraad zijn voor het kick-off moment van jouw cursus? Zal deze online of F2F verlopen? Waarom?
   • Welke technische informatie zal je bij de kick-off aan je cursisten geven? In welke vorm?
   • Welke technische ondersteuning voorzie je?
   • Lijst de tools op die jouw cursisten ev. zullen moeten gebruiken.
    Heb je alle tools uitgetest?
   • Hoe ga je je opleiding evalueren?

   Voor deze opdracht kun je gebruik maken van bijgevoegd sjabloon (niet verplicht).

   Bijlagen:
   Je moet inloggen om bijgevoegde betanden te bekijken.
  • #27825

   Wat zal de leidraad zijn voor het kick-off moment van jouw cursus? Zal deze online of F2F verlopen? Waarom?
   • Lezing rond Wanda: wat is de meerwaarde van Wanda in de praktijk?
   • Informatie opleidingsonderdeel:
    ECTS-fiche
    Leermaterialen
    Evaluatie
   • Meeting your peers
   • Praktische verkenning leeromgeving (aan de computer) en technische informatie:
    Tutorial met inbegrip van verwachtingen
    Vragen stellen aan groepsleden en E-coach
   • Evaluatie:
    Examen informatie
    Evaluatie opleidingsonderdeel (vragenlijst en facebookgroep)

   De kick off zal face to face plaatsvinden omdat ik het belangrijk vind met hen al een aantal zaken, tutorials te doorlopen zodat eventuele grote valkuilen al duidelijk zijn vooraf. De groepsleden leren elkaar ook al persoonlijk kennen zodat dit toch motiveert.

   Welke technische informatie zal je bij de kick-off aan je cursisten geven? In welke vorm? Welke technische ondersteuning voorzie je?
   Aan de hand van een tutorial zal de hele leeromgeving worden doorlopen.
   De technische ondersteuning zal doorgaan in de PC-lokaal.

   Lijst de tools op die jouw cursisten ev. zullen moeten gebruiken.
   Heb je alle tools uitgetest?
   Niet alles van de tools staat vast maar zal wel vooraf uitgetest worden.

   Hoe ga je je opleiding evalueren?
   De evaluatie zal onmiddellijk na de ‘cursus’ doorgaan zodat er een zicht verkregen wordt op hetgeen de deelnemers goed en minder goed vonden. Het geeft een eerste zicht op de tevredenheid van de deelnemers. Daarnaast wordt er ook een facebookgroep opgericht zodat de deelnemers blijvend kunnen uitwisselen over ervaringen met WANDA. Op die manier kunnen de deelnemers na een jaar ook bevraagd worden over hun ervaringen met de methodiek tijdens hun werk.

   • #27875
    Mieke
    Moderator

    Hallo Katrien,

    Je hebt een duidelijk programma opgesteld voor je F2F kick-off.

    Nog enkele zaken die je nog verder zou kunnen uitwerken:
    Op technisch vlak help je je studenten op weg tijdens je F2F-moment. Wat ik niet meteen terug vind, is hoe je hen tussentijds gaat ondersteunen?

    De evaluatie voorzie je meteen na de cursus. Hoe doe je dat? Aan de hand van een vragenlijst? Of een groepsgesprek? Of …? Welke aspecten ga je bevragen?

    Ik had het niet expliciet in de opdrachtformulering opgenomen, maar op welke manier zorg je ervoor dat studenten gemotiveerd blijven doorheen het traject?

    Hopla, uitrollen die cursus! 😉

  • #27840
   Eva Moeraert
   Deelnemer

   Kick-off digitale module opnametechnieken

   Kick-off?

   Dit hoofdstuk opnametechnieken is een onderdeel van een praktijkvak ‘crossmediale projecten’. Ik zie de studenten wekelijks voor dit vak.
   De kick-off zal één van de eerste lessen zijn met mijn groep.
   Ik zal hen dan in de les de website kunnen tonen en vertellen wat juist de bedoeling is.
   Ze zullen het online traject wel tegen een bepaalde datum zelfstandig moeten voltooien.
   Het heeft geen enkel nut om de kick-off hier online te doen, aangezien ik de studenten wekelijks F2F zie.

   Technische ondersteuning

   Er zitten behalve audio en video ook een paar vragenlijsten in.
   Maar daar is niet echt veel technische kennis voor nodig.
   Ik zou hen wel de structuur van de Weebly uitleggen tijdens de kick-off.
   En ik kan hen ook uitleggen wat er gebeurt met de antwoorden op die vragenlijsten. Die komen in mijn mailbox terecht. Dus ik kan volgen hoe ver ze zitten op welk moment.

   Ze kunnen mij altijd mailen voor technische ondersteuning, of nog liever : ze droppen hun vragen in onze facebookgroep. Zo kan iedereen mijn antwoorden lezen.

   Ikzelf moet nog eens uitzoeken wie er bij ons op de hogeschool mij kan ondersteunen met mijn Weebly. Zodanig dat ik ook ergens terecht kan, als ik vastzit.

   Tools

   Audio via soundcloud
   Video via YouTube
   Vragenlijsten via Google forms
   Website via Weebly

   Allemaal zelf uitgetest en makkelijk in gebruik.

   Evaluatie

   Als ze deze online module hebben doorlopen, zijn de studenten normaalgezien in staat om een deftige audio-opname te doen en af te leveren.
   Als eindopdracht laat ik hen dan ook een opname maken en afleveren aan mij.
   Op het einde van de module zit ook een eindtest, waarin ik wil polsen of ze alles goed doorgelezen hebben en uitgeprobeerd.

   De eerste les na deze opdracht, zou ik hen face to face vragen hoe ze het nu vonden om zo’n module zelfstandig en online uit te voeren. Gezien ze al genoeg online vragenlijsten hebben ingevuld, doe ik de evaluatie graag face to face. Eventueel ondersteund door wat vragen via Socrative.

   • #27876
    Mieke
    Moderator

    Hallo Eva,

    Jouw keuze voor een F2F kick-off lijkt me inderdaad logisch.

    Goed dat je het antwoord op mijn vraag wat er met die antwoorden op de vragenlijsten gebeurt meteen meeneemt in de info voor studenten. 🙂
    En ook een goed idee om eerst zelf op zoek te gaan naar wie jou kan ondersteunen op technisch vlak.

    Ook qua evaluatie heb je al een duidelijk plan van aanpak.

    Als ik me niet vergis, loopt jouw module slechts over een beperkte tijdspanne? In dat geval denk ik niet dat je expliciet acties voorop moet stellen om de motivatie van de studenten vast te houden of te verhogen.

    Jij bent klaar voor de lancering van je module, lijkt mij! 😉

  • #27877
   Danny Verheyden
   Deelnemer

   Kick-off:
   Het kick-off moment zal F2F verlopen.
   Doelstelling van de cursus toelichten.
   Korte voorstelling van de cursisten (indien mogelijk door het aantal cursisten!)
   Uitleg over de werkwijze en structuur van de cursus
   Uitleg over de “zelfevaluaties” die in de module zitten en de uiteindelijke eindevaluatie.
   Uitleg over het gebruik van de besloten facebookgroep. Hoe op een gestructureerde manier vragen stellen/beantwoorden. Cursisten aansporen om elkaars problemen te bekijken en proberen op te lossen.

   Technische informatie en technische ondersteuning
   Als test de cursisten vragen om een soort van testmodule op te starten in hun voorkeursbrowser. In deze testmodule zitten heel kort alle features die voorkomen in de cursus, vb. video, animatie, geluid,…enz. Als deze test werkt dan kan deze browser gebruikt worden voor de cursus. Bij problemen eventueel add-ins laten installeren of proberen met een andere browser. De bedoeling is dat de laptop/browser volledig in orde is als de cursisten het lokaal verlaten.
   Ik voorzie een besloten facebookgroep waar de cursisten terecht kunnen met al hun vragen, zowel technisch als inhoudelijk. Aangezien ik een IT-achtergrond heb, denk ik dat ik zelf de eerstelijnshulp kan verzorgen.

   Tools
   Ik probeer het aantal tools voor de cursisten zo veel mogelijk te beperken. Voor deze module hebben ze enkel een goed werkende browser nodig.

   Opvolging studenten
   Opdrachten laten uploaden naar een ELMS (in ons geval BB)
   Feedback via de besloten facebookgroep.

   Evaluatie opleiding
   Een evaluatieformulier online laten invullen
   Een laatste les voorzien, F2F, waar ik een aantal topics uit de ingevulde evaluatieformulieren in de groep gooi. Eventueel voorstellen vanuit de cursisten wat beter kon.

   • #27927
    Mieke
    Moderator

    Hey Danny,

    Je hebt duidelijk goed nagedacht over hoe je je cursus wilt uitrollen.

    Als er te veel cursisten zijn om iedereen zich te laten voorstellen, kun je misschien de opdracht geven om zichzelf kort voor te stellen in de Facebook groep of zo.
    Maar jouw studenten zien elkaar sowieso ook op de campus en in andere lessen he? In dat geval is dat gedeelte kennismaking misschien minder noodzakelijk. Maar dat kun jij natuurlijk het beste inschatten.

    Ik denk ook dat jij de eerstelijns technische hulp wel voor je rekening kunt nemen 😉
    Goed ook dat je aan het gemak van de studenten denkt en het voor hen zo eenvoudig mogelijk houdt.

    Je keuze om feedback te geven via Facebook op de opdrachten die ze via Bb uploaden verbaast me enigszins. Ik zou de feedback eerder via hetzelfde platform geven als waar de opdrachten worden ingediend. Ken je in dat verband de zgn. ‘rubrieken’ in Bb? Is er een specifieke reden waarom je voor deze werkwijze kiest?

    Ziezo, dat ligt alvast klaar voor 15-16! 😉

   • #27937
    Danny Verheyden
    Deelnemer

    Hey Mieke,

    Bedankt voor je feedback.
    De reden waarom ik voor facebook kies boven BB voor de feedback naar studenten is omdat ik in het verleden reeds geëxperimenteerd heb met “discussies” in BB. Studenten gebruikten dat medium helemaal niet, buiten een paar buitenbeentjes. Gevolg was dat ik veel te weinig studenten bereikte via dat kanaal. Het volgende academiejaar heb ik gewerkt met een facebook groep, en de respons van de studenten is daar enorm, zowel qua hoeveelheid vragen/opmerkingen als qua snelheid. Dat werkte dus vrij goed.
    Op het eerste zicht lijkt het mij een makkelijke en handige vorm van “samenwerken”. Ik moet deze manier nog wel evalueren nadat ik er meer ervaring mee heb.

    PS.
    Ik ken “rubrieken” niet van BB.

   • #27953
    Mieke
    Moderator

    Hey Danny,
    Dat lijken me inderdaad goede redenen om voor Facebook te kiezen.
    Mocht je interesse hebben in die rubrieken: spring gerust eens binnen!

Weergave van 3 geneste reacties
 • Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.