Welkom! Forums 20150319 · Antwerpen · Mieke Hoing Opdrachten Module 4: Uitrollen en nazorg – reflectie kick-off (4.1)

Weergave van 6 geneste reacties
 • Auteur
  Berichten
  • #27811
   Mieke
   Moderator

   Schrijf een korte reflectie over de kick-off van het traject digitale didactiek.

   • Welke elementen vond je daarin terug?
   • Heeft deze kick-off voor jou een meerwaarde? Welke?
   • Heb je het gevoel dat de kick-off jou geholpen heeft/helpt in dit traject? Hoe?
   • Hoe zou jij de kick-off van dit traject vormgeven?

   Voor diegenen die er bij de kick-off niet bij waren:

   • Hoe was het voor jou om dit traject te starten zonder de kick-off mee te maken?
    Heeft dat effect op de manier waarop je het traject doormaakt?
   • Hoe zou jij de kick-off van dit traject vormgeven?
  • #27824

   Het is zeker een vast een motivator om een traject te doorlopen als je een kick-off hebt meegemaakt. Door zo een kick off leer je de groepsleden beter kennen en kan je eigenlijk een beeld vormen van de groepsleden. Dat heb ik zeker gemist. Het effect is dat ik iets minder geneigd ben om bij de ingezonden opdrachten van andere groepsleden na te denken over eventuele verbeteringen in functie van hun profiel.
   Tevens denk ik dat het me iets meer moeite koste om hulp te vragen indien nodig omdat je de groepsleden en de begeleider minder ‘goed’ kent. Dit werd opgevangen door de skype-momenten maar toch bleef dit naar mijn aanvoelen heel basaal.
   Het groepsproces blijft voor mij een stukje op de achtergrond. De opdrachten vragen redelijk veel van je tijd waardoor het niet altijd mogelijk is om veel aandacht te besteden aan de opdrachten van anderen. Dit is echter wel jammer want door hetgeen anderen inzenden grondig door te nemen leer je ook heel veel.

   Zou ik door het bijwonen van de kick off meer tijd besteden aan de opleiding en de bijhorende opdrachten? Ik denk het niet. Het is niet evident om voldoende tijd te besteden door de werkdruk maar we doen ons best.

   • #27873
    Mieke
    Moderator

    Hallo Katrien,

    Je hoeft zeker niet te aarzelen om hulp te vragen, hoor!
    Of als je graag nog eens extra skypet of zo.. laat maar weten!

    Mieke

  • #27833
   Danny Verheyden
   Deelnemer

   Als je een cursus volgt waarin een aantal groepsopdrachten zitten, denk ik dat een kick-off meeting een meerwaarde biedt. Je leert elkaar een beetje beter kennen, je kan daarna een “gezicht plakken” op iemand, ….enz. Wanneer je daarentegen een cursus volgt met enkel individuele opdrachten, dan is volgens mij een kick-off meeting minder van belang.
   Ik moet, net zoals Katrien, toegeven dat ik weinig of bijna niet ben gaan kijken naar de oplossingen van de medecursisten. Dit wegens tijdsgebrek! Eerlijk gezegd ben ik al blij dat ik mijn opdrachten op tijd kan inleveren. Nochtans heb ik wel interesse hoe anderen de zaken aanpakken, dat geeft soms een andere/vernieuwende kijk op de zaken.
   Tijdens het “skype-moment” werden we dan toch verplicht om elkaars oplossing eens te bekijken….
   Op dit moment heb ik nog geen mening wat ik het beste vind voor toekomstige webcursussen. Wat is het ideale evenwicht tussen volledig zelfstandig leren of toch op bepaalde momenten een “groepsmoment” in te lassen?

  • #27837
   Griet Luyten
   Deelnemer

   Elementen:
   • Kennismaking met elkaar en de coach
   • Opleidingstraject overlopen
   • Uittesten communicatiekanalen (i.c. Skype)
   • Inleiding eerste module
   • Afspraken (deadlines,…)
   • vragenrondje

   De kick-off vond plaats in een uitnodigende ruimte. Er werd tijd gemaakt voor een uitgebreide kennismaking met elkaar en met de coach, en er werd ook een duidelijk afsprakenkader geboden. De coach stelde zich behulpzaam en benaderbaar op. Het creëren van zulke ‘veilige’ leeromgeving is erg belangrijk bij een eerste leermoment in groep.

   Wat me opviel was dat de coach hulp kon inroepen bij technische problemen, waardoor de groep zich kon houden aan de vastgelegde tijdsindeling en de deelnemers niet onnodig op elkaar moesten wachten.

   De grootste meerwaarde van de kick-off vond ik de invulling van het opleidingstraject ‘digitale didactiek’. ‘Digitale didactiek’ was voor mij vooraf een vage omschrijving.

   De kick-off heeft bij mij ook gezorgd voor meer betrokkenheid bij het traject. Ik wil zeker meer en ander digitaal materiaal ontwikkelen. Ik ben echter gebonden aan fiattering binnen onze organisatie voor het materiaal dat ik verder wil ontwikkelen. Dat fiat volgt allicht op 28 mei.

  • #27839
   Eva Moeraert
   Deelnemer

   Reflectie kick-off digitale didactiek

   Welke elementen?

   We zijn in het begin van het traject ‘in levende lijve’ samengekomen.
   Dat was leuk en zo plak je toch nog altijd beter een gezicht op een naam. Hoewel : op ons vorige collectieve Skype-moment waren er ook heel wat nieuwe gezichten en door hun foto of door hun aanwezigheid op webcam heb ik toch ook echt een goed beeld van hen gekregen.

   Op de kick-off hebben we samen wat mogelijke technische struikelblokken bekeken.
   We logden allemaal in op Skype, voegden elkaar toe. De coach kon dan ook goed inschatten of iedereen alles wist staan op de website. Ik denk dat het vooral voor de coach makkelijker is face to face dan ieder apart online.

   Voor en na de kick-off konden we ook informeel een babbeltje doen, en dat gaat toch moeilijker op Skype..

   Een meerwaarde?

   Voor mij was de kick-off vooral belangrijk als startpunt. Het gaf mij motivatie en energie om erin te vliegen. Ik voelde me gesteund door de aanwezigheid van de anderen.
   Maar ook hier: het tussentijds Skype-moment gaf mij dat nog meer.

   Geholpen?

   Ik ben technisch meestal wel mee, dus voor die ondersteuning was dat voor mij niet nodig. Voor de motivatie hielp het zeker, maar dat had ik ook gehad bij een online kick-off moment.

   Hoe zou ik het vormgeven?

   Met deze ervaring in het achterhoofd zou ik een online Skype kick-off doen.
   Ik zou een moment zoeken waarop iedereen kan, een duidelijke how to Skype screencast maken, en de algemene uitleg via Skype doen.
   Ik zou hier wel ook 2 uur voor uittrekken. En op voorhand iedereen stimuleren om hun Skype al eens te testen. Eventueel met mij.
   Tijdens zo’n online kick-off zou ik dan mijn scherm ook delen en zo door de website of presentatie te gaan.

  • #27841

   Ik heb de kick off dus gemist omdat ik nog mondelinge examens moest afnemen.

   Het gevolg is dan natuurlijk dat je plotseling “ergens” terecht komt met het gevoel dat je al allerlei zaken gemist hebt. Dit werd deels gecompenseerd doordat ik de coach en enkele cursisten (collega’s dus) al in levende lijve heb gezien en gesproken.

   Voor ik de leerstof van deze module doornam, had ik een gesprek met collega over toevallig exact deze topic, namelijk de kickoff van ons Blended traject (dat bij ons reeds enkele jaren bestaat). De conclusie was dat dat moment toch heel belangrijk is en ook elk jaar voor alle cursisten moet herhaald worden dus niet alleen voor nieuwkomers.

   Door de filmpjes die iedereen gemaakt heeft, kreeg ik wel een redelijk goede indruk van hoe het kick-off moment verlopen is. Ook dit aspect kwam trouwens in het gesprek met de collega aan bod: namelijk het opnemen van het kick-off moment. Op basis daarvan denk ik wel dat dit “type” kickoff wel enkel werkt voor een kleinere groep en niet voor 100+ cursisten.

  • #27874
   Mieke
   Moderator

   Ik ga geen individuele feedback geven op jullie reflecties, omdat er natuurlijk geen ‘juiste’ oplossing is. Hopelijk heeft de opdracht jullie wel geholpen om tot een goed concept te komen voor jullie eigen ‘opleiding’.

   Ik geef jullie wel mijn eigen korte reflectie mee vanuit mijn perspectief als coach:
   Ik vond het erg fijn om (een aantal van) jullie ‘live’ te ontmoeten tijdens de kick-off en te horen vanuit welke insteek jullie aan het traject deelnemen. Het gaf mij energie om eraan te beginnen en ik had het gevoel dat het voor de aanwezigen ook motiverend werkte.
   Bij het bekijken van de opdrachten is het ook leuk om min of meer te weten wie de persoon achter die opdracht is.

   Ik heb met de meeste cursisten die er niet bij waren tijdens die kick-off nog wel gechat of geskypet, dus voor mij is het contact met hen niet echt anders dan met diegenen die wel aanwezig waren. Maar ik kan me voorstellen dat dat voor jullie anders is.

   Ik heb wel gemerkt dat ik beter wat meer toelichting had gegeven over de werking van het forum, want daar liepen sommigen in het begin nog wat in vast.

   Ik had de verwachting dat er meer samengewerkt zou worden op het forum. Het feit dat dat weinig of niet gebeurt schrijf ik grotendeels toe aan tijdgebrek. (Spreek me gerust tegen als dat niet klopt!) Ik denk dat het wel of niet bijwonen van de kick-off hier weinig effect op heeft gehad.

Weergave van 6 geneste reacties
 • Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.